Bize Ulaşın

Özelcan Group'ta Kariyer

Özelcan Group İnsan Kaynakları anlayışı, performans odaklı bir kültür yaratmak ve bu kültürü yaygınlaştırmaktan geçer. Özelcan Group değerlerine, stratejilerine uygun, ezberleri bozan ve tutkulu çalışanlar ailemizin yeni üyeleri olmaya adaydır.

Performans odaklı kültür yaratılırken, iş sonuçlarına etki edebilecek her türlü engelin kaldırılması da bizim için önceliklidir. Bu, tüm yönetim anlayışımızın odağında yer alan “İş Yerinde Demokrasi” kültürü ile desteklenir.

Özelcan Group’ta, tüm çalışanlarının kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim ortamı” vardır. Çalışanların görüş ve önerilerini iç iletişim kanalları üzerinden paylaşmaları teşvik edilir. Her bir çalışan kendi işi ve iş süreçleri ile ilgili görüş öneri ve eleştiri paylaşabilir. Bunun, grubu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz.

Sadece Müşteri Değil Çalışan Mutluluğu da Ön Planda

Özelcan Group’ta çalışma ortamı anlayışı, çalışanların mutluluk ve güvenini sağlamaya dayanır. Müşterilere nasıl “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkesi ile yaklaşılıyorsak çalışma ortamında da bu yaklaşımı gözetiriz. Grubumuzun tüm şirketlerinde işyerinde demokrasiyi sağlamak ve çalışanların mutluluğunu en üst seviyede tutmak, bizim için büyük önem taşır. Tüm işlerimiz, DNA’larında bulunan temel değerler ve etik ilkelerle yönetilir. Detaylı prosedürler yerine ilkeler belirlenir, doğru ve etik kararları vermek çalışanlara bırakılır.

İş Yerinde Demokrasi

Özelcan Group işe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarında adil bir yaklaşım vardır. Irk, renk, cinsiyet, din, medenî hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya da aidiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Yasal tanımların çok üzerindeki bu eşitlik yaklaşımıyla işe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği ilkesi benimsenir.

Kurum İçi Girişimcilik

Özelcan Grup’ta inovasyon kültürü, çalışanlara sağlanan özgür ortam ve iş yerinde demokrasi anlayışı ile ele alınır. Şirket içi demokrasi ve açık iletişim kanallarının mümkün olmasından öte, başarılı ve mutlu bir iş yaşamı için bir ön koşul olduğuna inanılır. Bu demokratik ortam sayesinde yaratıcı ve girişimci projeler rahatlıkla duyulur, üretilip hayata geçirilir. Özelcan Group DNA’sında olan cesaret, yaratıcılık, girişimcilik değerlerini benimsetmek, günlük akışın içine entegre etmek için çalışanlar sürekli yaratıcı fikirler üretmek ve kendilerini geliştirmek için desteklenir.