Bize Ulaşın

AYDINLATMA METNİ

Özelcan Babymall Mağazacılık Dağ. Tic. Ve San. A.Ş. (“Özelcan” veya Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Özelcan olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Özelcan ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu aydınlatma metni ile amacımız; sizlere hangi verilerinizin hangi amaçlarla toplandığını ve işlendiğini, imha edilme yöntemleri, KVKK’ya dayalı haklarınız, verilerinizin kimlerle ve hangi şartlarda paylaşıldığı, toplanma yöntemi ve hukuki gerekçelerini ve kanuni haklarınız konularında siz değerli paydaşlarımızı en doğru ve gerçekçi şekilde bilgilendirmektir.

Özelcan, kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğini sağlamak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) doğrultusunda şirketimiz mağazalarımızdan, mobil uygulamalardan, internet sitemizden (babymall.com.tr), çağrı merkezimizden üyelik ve avantajlardan yararlanabileceğiniz sadakat programımız kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek veya kanuna uygun olarak işleyebilecektir. Kişisel verileriniz üyelik noktalarında vereceğiniz açık rıza iznine bağlı olarak işlenebilecektir. Üyeliğiniz ve izniniz bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz işlenmez.

Özelcan, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası doğrultusunda verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sorumlusu:

Şirketimiz Özelcan Babymall Mağazacılık Dağ. Tic. ve San. A.Ş, kişisel veri sorumlusudur.
Adres: Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Türeli İş Merkezi No: 14/2 Balgat/Çankaya/ANKARA
Kayıtlı Elektronik Posta: info@ozelcan.com
Telefon No: 03123872770
Sorumlu Kişi: Özel Kalem ve İdari İşler Müdürü
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Özelcan, kişisel verilerinizi 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde şirketi ve şirkete bağlı topluluklar tarafından sunulan mal ve hizmeti tanıtmak, müşterisini tanımak ve müşterileri ile iletişimi arttırmak, mağaza, web sitesi ve mobil uygulamaları gibi çeşitli kanallardaki ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sadakat programı kapsamında yer alan Özelcan Kalbim Kart üyeliği oluşturmak, Özelcan’e ait web sitesini/mobil uygulamayı müşterileri için daha kullanışlı bir duruma getirmek, müşterilerinin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermek, ihtiyaç ve alışkanlıklarına göre müşteriye özel kampanya ve promosyon hazırlamak ve iletmek, anlaşmalı kurumları ve çözüm ortakları tarafından müşterilerine öneri sunabilmek, hizmetler ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, pazarlama faaliyetlerinin ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülebilmesi, satış ve satışı arttıracak etkenleri oluşturan faaliyetlerde kullanma, trafiği anlamlı hale getirebilmek için analizlerin oluşturulması ve oluşturulan analizler neticesinde görülen fırsatların mobil, masaüstü ve offline kanallar vasıtasıyla müşteriye bilgi verilmesi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi, kurumsal iletişim ve etkinliklerin duyurulması dâhilinde anketler yapılması, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla duyuruları iletmek ve marka imajını arttırmak, şirket ve şirket toplulukları tarafından sunulan ürün ve hizmetleri müşterilerine sağlayabilmek amacıyla şirket iş birimlerinin gerekli çalışmaları yürütebilmesi, şirketin, topluluk şirketlerinin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve korunması, Özelcan’e ait mağazalar/web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanların kimlik, adres, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik veya kâğıt ortamında yapılacak olan işlemlere dayanak olacak tüm belgeleri düzenlemek, müşteri ve tedarikçilerin danışma hizmetini sağlayabilmek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine getirmek, ilgili maddelerde yapılan güncellemelerden müşteri ve tedarikçilerini haberdar edebilmek, kamu güvenliği ile ilgili durumların doğması durumunda ve talep edilmesi halinde, mevzuat gereği sadece yetkili kamu kurumlarına ve kamu görevlilerine bilgi verebilmek, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi ve yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda kullanılması, hileli veya yasadışı işlemleri önlemek, denetim şirketlerine, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilginin saklaması ve raporlanması, müşterilerin ve tedarikçilerin şikâyet ve taleplerinin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve çözüme kavuşturulması, hukuk işlerinin ve sözleşme süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi, şirket içi kariyer faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket yatırım süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, sponsorluk, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri vb. faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, şirket genel müdürlük, depolar, mağazalar vb. tesislerinin güvenliğinin teminini sağlamak amaçları doğrultusunda işler.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; durumları başta olmak üzere; 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına dayanılarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar doğrultusunda işleyeceğimizi ve saklayacağımızı beyan etmekteyiz. Şirketimiz ile gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek uygulamalar kapsamında (Müşteri Hizmetleri, Çerez Politikaları, Babymall Kalbim Kart Üyeliği, şirket tarafından sonradan gerçekleştirilecek küçük ölçekli uygulamalar, Kurumsal Kayıtlar, Faturalandırmalar, babymall.com.tr Üyeliği) paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (Şahsa ait isim ve soy isim bilgileri, cinsiyet, cep telefon numaraları, e-posta adresleri, çocuk bilgileri, il, ilçe, semt gibi adres bilgileri, doğum tarihi, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, elektronik programlar dolayısı ile ulaşılabilecek olan lokasyon bilgileri) Özelcan tarafından KVKK’ya uygun şekilde kaydedilerek saklanacak, güncellenecek, mevzuatlar doğrultusunda sözleşme içerisinde bulunan üçüncü taraf kişi, kurum ve kuruluşlara (sanal POS ve normal ödeme amacıyla ilgili bankalar, şirket ortakları, kullanılan yazılım şirketleri, tedarikçilerimiz, ajanslar, pazarlama proje ve çalışma ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kargo ve kurye firmaları, müşteri ilişkileri, müşteri sadakat ve memnuniyeti için gerçekleştirilen ortaklıklar, e-ticaret ve Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Oracle BlueKai, Bip, Youtube gibi sosyal paylaşım siteleri, vb.) aktarılabilecek olup, kanunda belirtilen şekillerde (depolanabilir, raporlanabilir, kaydedilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, aktarılabilir, özelleştirilmiş pazarlama alanında kullanılabilir, analiz edilebilir) işlenebileceklerdir. Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Ek olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerin Korunması

Kişisel verileriniz teknolojik imkanların ve maliyetlerin imkân verdiği en üst düzey yöntemler ile korunmaktadır. Özelcan, çalışanlarının kanuna bağlı kalarak, kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar dışında işlemeyeceğini, paylaşmayacağını ve raporlamayacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirler Özelcan tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı/Paylaşılması

Özelcan tarafından toplanan kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerimiz tarafından onaylanan Açık Rıza izinleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Veri sahiplerinin izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarımı yapılmamaktadır. Ancak, 6698 sayılı KVK Kanun’nun “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydı ile kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Özelcan’un iş ortaklarına, tedarikçilerine, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz şirketin doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti alınan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olunan yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı bankalarla ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Özelcan sorumlu değildir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Özelcan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında sizleri (veri sahiplerini) aydınlatmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, veri sahibinin hangi verilerinin ve hangi amaçla işleneceği, verilerin kimlerle paylaşılacağı, veri toplama yöntemi ve veriş sahibinin haklarının neler olduğunu bildirmekte ve gerektiği takdirde veri sahibinin açık rızasını almaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Özelcan talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirket tarafından (kurulun belirlediği tarife KVKK mad. 13/2) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsam doğrultusunda sahip olduğunuz haklar kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.

KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Özelcan’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, başka herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılması talep edilen hakka yönelik açıklamaları içeren talebi; www.babymall.com.tr adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını,

“Özelcan Babymall Mağazacılık Dağ. Tic. ve San. A.Ş. Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Türeli İş Merkezi No: 14/2 Balgat/Çankaya/ANKARA” adresine, kimliği tespit edici belgeler ile elden iletmeniz, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda ileride belirlenecek diğer yöntemler ile göndermeniz gerekmektedir.